TH | EN
 
Home   |   Members   |   News & Events   |   Links   |   Regulations
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(662) 642-6114
จันทร์-ศุกร์: 08:30-17:00 น.
Email:
manager@tieca.com
 
สมาชิกของเรา
รายชื่อสมาชิกของสมาคมฯ มากกว่า 73 บริษัท ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่คุณ
 
ดูรายชื่อสถาบันต่าง ๆ
ที่มาร่วมงานนิทรรศการ การศึกษาระดับมัธยม ครั้งที่ 28 วันที่ 29 พฤศจิกายน 57 ณ โรงแรมดุสิตธานี
บรรยากาศ ประชุมสมาชิกประจำเดือน ครั้งที่ 4/2557
ด้วยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) ได้จัดการประชุมสมาชิกประจำเดือน ครั้งที่ 4/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชเทวี 1 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจิตรลดา
คณะกรรมการจากสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ เข้าพบท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ และครูรัตนา วิชญาณรัตน์ รองผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษา
 
ทุนการศึกษา ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS
เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูงใน ระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง ทุนนี้จะเปิดรับ สมัครตั้งแต่เดือนเมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 2014-2015
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2557
 
©2009-2011 Thai International Education Consultants Association 2002