ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 6 ทุน กำลังรับสมัคร

Tuesday, 27 October 2015 23:36

THAI INTERNATIONAL EDUCATION CONSULTANTS ASSOCIATION ( TIECA )

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 KSL Building, 18th Floor Sri-Ayudhaya Road, Phayathai, Rajathevee, Bangkok 10400 THAILAND

Recommended Agency

ISCU Thailand

CONTACT ADDRESS
10/166 อาคาร Trendy ชั้น 20A ห้อง 01A สุขุมวิท ซอย 13 วัฒนา กรุงเทพ10110
TELEPHONE : 02 168 6190
PROGRAM SPECIALIZATION :
Foundation Course/ University Pathway, High School
COUNTRY SPECIALIZATION:
UK