สมัครเป็นสมาชิกเทียก้า

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

anz education centre Co., Ltd

CONTACT ADDRESS
อาคารเทรนดี้พล่าซ่า ห้อง 10/87 ชั้น 5 ถนน สุขุมวิท ซอย 13 เเขวง คลองเตยเหนือ
TELEPHONE : +66 2 1687634-5
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, Diploma and Certificate, Language Course, Summer Course (Group)
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, แคนาดา, ไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, สวิตเซอร์แลนด์, ไทย, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา