สมัครเป็นสมาชิกเทียก้า

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Union Plus Co., Ltd.

CONTACT ADDRESS
292/19 Vista Park 2, Vibhavadee Rangsit Road,
TELEPHONE : 029734030
PROGRAM SPECIALIZATION :
 
COUNTRY SPECIALIZATION:
ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, แคนาดา, ไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์