สมัครเป็นสมาชิกเทียก้า

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

NES Study Abroad

CONTACT ADDRESS
31 Nimmanhemin 17 road
TELEPHONE : 053-894-807
PROGRAM SPECIALIZATION :
 
COUNTRY SPECIALIZATION:
ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, สวิตเซอร์แลนด์, จีน, ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์