คณะกรรมการบริหารสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 2559-2560

 

 

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Uniadvice

CONTACT ADDRESS
126/17 ซอย วิภาวดี 2 (ซอย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
TELEPHONE : 02 2764683
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, Diploma and Certificate, High School Exchange Program , Language Course, Summer Course (Group), Work and Study
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, แคนาดา, ไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา