คณะกรรมการบริหารสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 2559-2560

 

 

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

EduWorld

CONTACT ADDRESS
315
TELEPHONE : 02-657-6401-2
PROGRAM SPECIALIZATION :
 
COUNTRY SPECIALIZATION:
สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์