สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Worantex Education and travel co., ltd

CONTACT ADDRESS
7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
TELEPHONE : +662-374-1300
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, High School Exchange Program , Language Course, Summer Course (Group), Work and Travel
COUNTRY SPECIALIZATION:
สหรัฐอเมริกา