ประเทศจีน

Date : วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ประเทศจีน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตัวย่อ: 中华人民共和国; จีนตัวเต็ม: 中華人民共和國; พิน

ภูมิศาสตร์ของจีน

Date : วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559 02:18

ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก บนฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่ดินประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร เป

เศรษฐกิจของจีน

Date : วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559 02:15

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศในปี พ.ศ. 2492 จนถึงปลาย พ.ศ. 2521 สาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ระบบเศรษฐกิจแบบวาง

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Uniadvice

CONTACT ADDRESS
126/17 ซอย วิภาวดี 2 (ซอย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
TELEPHONE : 02 2764683
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, Diploma and Certificate, High School Exchange Program , Language Course, Summer Course (Group), Work and Study
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, แคนาดา, ไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา