ภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่น

Date : วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559 02:12

ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นหมู่เกาะซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะวางตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออก

การเมืองการปกครอง

Date : วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559 02:10

ประเทศญี่ปุ่นมีรูปแบบรัฐเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และมีรูปแบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภ

ญี่ปุ่น

Date : วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559 02:03

ญี่ปุ่น  มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่นป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิ

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

GENT Edutainment

CONTACT ADDRESS
14/78-79 ถนนพระราม 6
TELEPHONE : 022144500
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, Diploma and Certificate, Language Course, Summer Course (Group)
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, สวิตเซอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา