ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์

Date : วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559 15:35

  ประชากร ปัจจุบันนิวซีแลนด์มีประชากรประมาณ 4.5 ล้านคน (2015) เวลา นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ใกล้เส้นแ

ประวัติประเทศนิวซีแลนด์

Date : วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559 15:35

กว่าจะมาเป็นนิวซีแลนด์ เชื่อกันว่าชาวเมารี (Maori) ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์กว่า 2,000 ปี

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

International Education Promotions Co., Ltd. (IEP)

CONTACT ADDRESS
133/14 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
TELEPHONE : 0 2640 1410-1
PROGRAM SPECIALIZATION :
High School, Language Course
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา