ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์

Date : วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559 15:35

  ประชากร ปัจจุบันนิวซีแลนด์มีประชากรประมาณ 4.5 ล้านคน (2015) เวลา นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ใกล้เส้นแ

ประวัติประเทศนิวซีแลนด์

Date : วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559 15:35

กว่าจะมาเป็นนิวซีแลนด์ เชื่อกันว่าชาวเมารี (Maori) ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์กว่า 2,000 ปี

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Penprapa Advisory Study Abroad (PASA)

CONTACT ADDRESS
29/19-21 ถ.พิบูลสงคราม
TELEPHONE : 02-9666508, 086-3369511
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, Diploma and Certificate, Language Course, Summer Course (Group)
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, , แคนาดา, จีน, ฝรั่งเศส, อินเดีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา