สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Click Travel and Education Co,. Ltd.

CONTACT ADDRESS
88/36 โครงการที.ที.เอ็น. อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
TELEPHONE : +662-285-4291
PROGRAM SPECIALIZATION :
Work and Travel
COUNTRY SPECIALIZATION:
สหรัฐอเมริกา