สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Freewill Education Co Ltd

CONTACT ADDRESS
15 ซอยตากสิน 7, ถนนตากสิน
TELEPHONE : 0816585433
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, Diploma and Certificate, High School Exchange Program , Language Course, Summer Course (Group)
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, แคนาดา, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา