สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Apex Education Consultant Co., Ltd.

CONTACT ADDRESS
10/74 ชั้น 4 อาคารเทรนดี้ ถนนสุขุมวิท 13 คลองเตยเหนือ
TELEPHONE : 6621686777
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, Diploma and Certificate, Language Course, Summer Course (Group), Work and Study
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, แคนาดา, จีน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ไอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, สวิตเซอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา