สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

OEG (Overseas Ed Group)

CONTACT ADDRESS
บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด (Overseas Ed Group) ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
TELEPHONE : 02-263-3661
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, High School, Diploma and Certificate, High School Exchange Program , Language Course, Summer Course (Group), Work and Travel, Work and Study
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, แคนาดา, จีน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา