สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Target Education Co., Ltd.

CONTACT ADDRESS
309 ถนนนราธิวาสฯ 24
TELEPHONE : 66 2 674 0117-8
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, Language Course, Summer Course (Group)
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, ไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา