สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Professional InterEducation Co.,Ltd

CONTACT ADDRESS
20,22,24 One Udomsuk Project, 2nd Floor, Udomsuk Soi 1, Sukhumvit 103 Road
TELEPHONE : 02 747 9977, 086 330 4063, 086 330 4064
PROGRAM SPECIALIZATION :
 
COUNTRY SPECIALIZATION:
สหรัฐอเมริกา, จีน, ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์