เข้าสู่ระบบ

Login

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Intra Mekong Co.,Ltd

CONTACT ADDRESS
218/9-10 ตึกเจนีวา Tower, ซ.เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
TELEPHONE : (+66) 2 - 9610 -855 -9
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, High School Exchange Program , Language Course, Summer Course (Group)
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, สวิตเซอร์แลนด์, ไทย, สหรัฐอเมริกา