สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Ekthana Education Services

CONTACT ADDRESS
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15 ห้อง 1509 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
TELEPHONE : 021062541-2
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Diploma and Certificate
COUNTRY SPECIALIZATION:
สวิตเซอร์แลนด์