รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ หรือ TIECA ได้รับรางวัล 3 รางวัล จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และทีมที่ปรึกษา (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559


รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ประจำปี 2559


รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559


โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

 

วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2559 16:04

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

WEC EDUCATION

CONTACT ADDRESS
71 G.P. House, Sap Road , Si Phraya
TELEPHONE : 026370013
PROGRAM SPECIALIZATION :
 
COUNTRY SPECIALIZATION:
ญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, สวิตเซอร์แลนด์, จีน, ไทย, ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์