ค้นหาตัวแทน

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

ตัวแทนที่แนะนำ

JSR Education Co.,Ltd.

CONTACT ADDRESS
(ห้อง 309/2 ชั้น 3) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รามอินทรา เลขที่ 109/10 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
TELEPHONE : 02-973-6879
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, Diploma and Certificate, Language Course, Summer Course (Group), Work and Study
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา