ค้นหาตัวแทน

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

ตัวแทนที่แนะนำ

Further Education Co., Ltd.

CONTACT ADDRESS
68-68/6 อาคาร เอส แอนด์ บี ชั้น 1 ห้องเลขที่ 103-104 ถนนปั้น (ซอยวัดแขก) บางรัก
TELEPHONE : +66 2637-8778
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, Diploma and Certificate, Language Course, Summer Course (Group)
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, ไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา